Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Tematy prac doktorskich wykonywanych w Katedrze Genetyki

 1. Wiktoria Konieczna Metallothioneins as a potential markers of drought tolerance in oat (Avena sativa L.) – w realizacji
 2. Sena Turkan Rola odpowiedzi ścisłej we wzroście i rozwoju roślin – w trakcie realizacji
 3. Zuzanna Garstecka Identyfikacja i charakterystyka metalotionein Trichoderma  w aspekcie możliwości zasiedlania nowych środowisk i ochrony roślin przed patogenami – w trakcie realizacji
 4. Wioleta Tylman-Mojżeszek Znaczenie bakterii ryzosferowych i genów metalotioneiny w reakcji Brassica napus L. na stres solny – w trakcie realizacji
 5. Katarzyna Janczak 2019 Znaczenie mikroorganizmów ryzosferowych i roślin w biodegradacji tworzyw polimerowych
 6. Piotr Wasąg 2015  Identyfikacja wewnątrzintronowej sekwencji S/MAR bydlęcego genu TH i wiążących ją białek macierzy jądrowej
 7. Agnieszka Mierek-Adamska 2013 Molekularna i funkcjonalna charakterystyka genów metalotionein Brassica napus L.
 8. Justyna Prusińska 2011 Homologi bakteryjnych genów RelA/SpoT (RSH) w genomie Ipomoea nil. Udział RSH w odpowiedzi roślin na warunki stresowe
 9. Karol Stawski 2011 Identyfikacja cDNA genów cpHsp70-1, cpHsp70-2 i cpHsp90 Pharbitis nil. Udział genów Hsp w odpowiedzi stresowej roślin
 10. Mariusz Mucha 2004 Struktura i funkcjonowanie włókien chromatyny tworzonej w drożdżach Sacharomyces cerevisiae przez DNA człowieka. Praca częściowo wykonana w Laboratorium Biochemii Chromatyny Instytutu Jaques’a Monoda w Paryżu
 11. Waldemar Wojciechowski 2002 Aktywność homologów genów czynników regulatorowych oraz białek jądrowych w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil
 12. Grażyna Dąbrowska 2001 Poszukiwanie genów zaangażowanych w fotoperiodyczną indukcję kwitnienia Pharbitis nil
 13. Robert Lenartowski 2001 Badanie miejsc przyczepu macierzy jądrowych genu hydroksylazy tyrozynowej – ich specyficzność tkankowa i gatunkowa
 14. Grzegorz Ira 1998 Mejotyczne dwuniciowe pęknięcia DNA oraz miejsca nadwrażliwe na nukleazy na sztucznych chromosomach drożdży niosących fragmenty ludzkiego DNA. Praca częściowo wykonana w Laboratorium Biochemii Chromatyny Instytutu Jaques’a Monoda w Paryżu