Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Tematy prac doktorskich wykonywanych w Katedrze Genetyki

 1. Wiktoria Konieczna Metallothioneins as a potential markers of drought tolerance in oat (Avena sativa L.) – w realizacji
 2. Zuzanna Garstecka Identyfikacja i charakterystyka metalotionein Trichoderma  w aspekcie możliwości zasiedlania nowych środowisk i ochrony roślin przed patogenami – w trakcie realizacji
 3. Wioleta Tylman-Mojżeszek Znaczenie bakterii ryzosferowych i genów metalotioneiny w reakcji Brassica napus L. na stres solny – w trakcie realizacji
 4. Sena Turkan 2023 The role of plant stringent response in Brassica napus L. in response to biotic and abiotic factors and during seed development
 5. Katarzyna Janczak 2019 Znaczenie mikroorganizmów ryzosferowych i roślin w biodegradacji tworzyw polimerowych
 6. Piotr Wasąg 2015  Identyfikacja wewnątrzintronowej sekwencji S/MAR bydlęcego genu TH i wiążących ją białek macierzy jądrowej
 7. Agnieszka Mierek-Adamska 2013 Molekularna i funkcjonalna charakterystyka genów metalotionein Brassica napus L.
 8. Justyna Prusińska 2011 Homologi bakteryjnych genów RelA/SpoT (RSH) w genomie Ipomoea nil. Udział RSH w odpowiedzi roślin na warunki stresowe
 9. Karol Stawski 2011 Identyfikacja cDNA genów cpHsp70-1, cpHsp70-2 i cpHsp90 Pharbitis nil. Udział genów Hsp w odpowiedzi stresowej roślin
 10. Mariusz Mucha 2004 Struktura i funkcjonowanie włókien chromatyny tworzonej w drożdżach Sacharomyces cerevisiae przez DNA człowieka. Praca częściowo wykonana w Laboratorium Biochemii Chromatyny Instytutu Jaques’a Monoda w Paryżu
 11. Waldemar Wojciechowski 2002 Aktywność homologów genów czynników regulatorowych oraz białek jądrowych w fotoperiodycznej indukcji kwitnienia Pharbitis nil
 12. Grażyna Dąbrowska 2001 Poszukiwanie genów zaangażowanych w fotoperiodyczną indukcję kwitnienia Pharbitis nil
 13. Robert Lenartowski 2001 Badanie miejsc przyczepu macierzy jądrowych genu hydroksylazy tyrozynowej – ich specyficzność tkankowa i gatunkowa
 14. Grzegorz Ira 1998 Mejotyczne dwuniciowe pęknięcia DNA oraz miejsca nadwrażliwe na nukleazy na sztucznych chromosomach drożdży niosących fragmenty ludzkiego DNA. Praca częściowo wykonana w Laboratorium Biochemii Chromatyny Instytutu Jaques’a Monoda w Paryżu