Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Tematyka badawcza pracowników Katedry Genetyki

  • Rola roślinnych metalotionein w regulacji homeostazy jonów metali ciężkich.
  • Analiza właściwości strukturalnych metalotionein nadających specyficzność wobec określonych jonów metali ciężkich i umożliwiających preferencyjne wiązanie określonych metali.
  • Podłoże molekularne mechanizmu kondycjonowania nasion Brassica napus L.
  • Rola roślinnych RelA/SpoT Homologów oraz produktów ich aktywności, (p)ppGpp, w odpowiedzi na stres.
  • Wrażliwość odmian rzepaku jarego i ozimego na elementy mimikujące patogeny.
  • Znaczenie bakterii ryzosferowych i genów metalotionein w reakcji Brassica napus L. na stres solny.
  • Identyfikacja i charakterystyka metalotionein Trichoderma w aspekcie możliwości zasiedlania nowych środowisk i ochrony roślin przed patogenami.
  • Opracowanie nowych technologii upraw roślin ważnych gospodarczo (rzepak, soja, miskant, wierzba wiciowa) oraz testów diagnostycznych do wykrywania chorób roślin uprawnych.
  • Poszukiwanie mikroorganizmów zdolnych do biodegradacji PLA, PET, PE, PCL i stymulowania wzrostu roślin w glebach zanieczyszczony tworzywami polimerowymi.