Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
obrazek nr 1 obrazek nr 2

Publikacje pracowników Katedry Genetyki

Doniesienia konferencyjne


Prace oryginalne

 1. Dąbrowska GB, Turkan S, Tylman-Mojżeszek W, Mierek-Adamska A. 2021. In Silico Study of the RSH (RelA/SpoT Homologs) Gene Family and Expression Analysis in Response to PGPR Bacteria and Salinity in Brassica napus. International Journal of Molecular Sciences, 22(19): 10666
 2. Janczak K, Dąbrowska G, Raszkowska-Kaczor A, Hrynkiewicz K, Richert A. 2020. Biodegradation of the plastics PLA and PET in cultivated soil with the participation of microorganisms and plants. Int. Biodeterior. Biodegrad., 155: 1-10
 3. Swiontek Brzezinska M, Walczak M, Kalwasińska A, Richert A, Świątczak J, Deja-Sikora E, Burkowska-But A. 2020. Biofilm formation during biodegradation of polylactide, poly (3,4 hydroxybutyrate) and poly(ε-caprolactone) in activated sludge. Int. J. Biol. Macromol., 159: 539-546
 4. Richert A, Dąbrowska GB. 2020. Bacterial biofilm on PLA film and methods of its identification.  Ecol. Quest., 31, 3: 1-13
 5. Dąbrowska GB, Dąbrowski HP, Richert A. 2020. Identification of the Ipomoea nil cDNA clone encoding protein with one transmembrane domain by differential display PCR. Ecol. Quest., 31 , 2, 71-78.
 6. Boniecka J, Kotowicz K, Skrzypek E, Dziurka K, Rewers M, Jędrzejczyk I, Wilmowicz E, Berdychowska J, Dąbrowska G. 2019. Potential biochemical, genetic and molecular markers of deterioration advancement in seeds of oilseed rape (Brassica napus L.). Ind. Crops Prod., 130: 478-490
 7. Szymańska S, Dąbrowska GB, Tyburski J, Niedojadło K, Piernik A, Hrynkiewicz K. 2019. Boosting the Brassica napus L. tolerance to salinity by the halotolerant strain Pseudomonas stutzeri ISE12. Environ. Exp. Bot. 1-42
 8. Richert A, Olewnik-Kruszkowska E, Adamska E, Tarach I. 2019. Enzymatic degradation of bacteriostatic polylactide composites. Int. Biodeterior. Biodegrad., 142:103-108
 9. Olewnik-Kruszkowska E, Tarach I, Koter I, Richert A, Nowaczyk J, Gierszewska M. 2019. Stability of polylactide as potential packaging material in solutions of selected surfactants used in cosmetic formulae. Polym. Test., 74: 225-234
 10. Mierek-Adamska A, Dąbrowska GB, Blindauer CA. 2018. The type 4 metallothionein from Brassica napus seeds folds in a metal-dependent fashion and favours zinc over other metals. Metallomics, 10: 1430-1443
 11. Marszewska A, Strzała T, Cichy A, Dąbrowska GB, Żbikowska E. 2018. Agents of swimmer’s itch : dangerous minority in the Digenea invasion of Lymnaeidae in water bodies and the first report of Trichobilharzia regenti in Poland. Parasitol. 117/12: 3695-3704
 12. Znajewska Z, Dąbrowska GB, Narbutt O. 2018. Trichoderma viride strains stimulating the growth and development of winter rapeseed (Brassica napus L.). Prog. Plant Prot., 58: 4
 13. Mierek-Adamska A, Znajewska Z, Goc A, Dąbrowska GB. 2018. Molecular cloning and characterization of Ipomoea nil metallothioneins. Turk. J. Bot., 42: 1-10
 14. Znajewska Z, Dąbrowska GB, Hrynkiewicz K, Janczak J. 2018. Biodegradation of polycaprolactone by Trichoderma viride fungi. Przem. Chem., T. 97/10: 1676-1679
 15. Janczak K, Hrynkiewicz K, Znajewska Z, Dąbrowska G. 2018. Use of rhizosphere microorganisms in the biodegradation of PLA and PET polymers in compost soil. International Biodeterioration & Biodegradation 130: 65-75
 16. Janczak K, Dąbrowska G. 2018. Bacteria able to polylactide and polycaprolactone biodegradation. Przemysł Chemiczny. 97/3: 435-438
 17. M’kandawire E, Mierek-Adamska A, Stürzenbaum S R, Choongo K, Yabe J, Mwase M, Saasa N, Blindauer C A. 2017. Metallothionein from wild populations of the african catfish Clarias gariepinus: from sequence, protein expression and metal binding properties to transcriptional biomarker of metal pollution. Int. J. Mol. Sci., 18, 7: 1548-1-28
 18. Shubchynskyy V, Boniecka J, Schweighofer A, Simulis J, Kvederaviciute K, Stumpe M, Mauch F, Balazadeh S, Mueller-Roeber B, Boutrot F, Zipfel C, Meskiene I. 2017. Protein phosphatase AP2C1 negatively regulates basal resistance and defense responses to Pseudomonas syringae. Journal of Experimental Botany 1; 68(5): 1169-1183
 19. Dąbrowska G, Hrynkiewicz K, Trejgell A, Baum C. 2017. The effect of plant-growth-promoting rhizobacteria on the phytoextraction of Cd and Zn by Brassica napus L. Int. J. Phytoremediat. 19, 7: 597-604
 20. Ostrowski M., Mierek-Adamska A., Porowińska D., Goc A., Jakubowska A. 2016. Cloning and biochemical characterization of indole-3-acetic acid-amino acid synthetase PsGH3 from pea. Plant Physiol. Biochem. 107: 9-20
 21. Dąbrowska G, Zdziechowska E, Hrynkiewicz K. 2016. Ocena potencjalnej przydatności bakterii ryzosferowych w procesie fitodesalinizacji gleb. Ochr. Śr. 38 (3): 9-14
 22. Janczak K, Znajewska Z, Narbutt O, Raszkowska-Kaczor A, Dąbrowska G. 2016. Serratia sp. in the PLA and PCL-supporting biodegradation preparations. Serratia sp. jako składnik preparatów wspomagających biodegradację PLA i PCL. Przemysł Chemiczny 95(5):943-947
 23. Janczak K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Raszkowska-Kaczor A. 2014. Searching for the fungi capable to grow on polymeric materials. Przem. Chem., Vol. 93 no. 7
 24. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Janczak K., Żurańska M. 2014. Zastosowanie zmodyfikowanych bakterii glebowych do poprawy skuteczności fitoremediacji środowiska zanieczyszczonego jonami metali śladowych Ochrona Środowiska. 36. nr 1
 25. Dąbrowska G, Baum Ch, Trejgell A, Hrynkiewicz K. 2014. Impact of arbuscular mycorrhizal fungi on the growth and expression of gene encoding stress protein – metallothionein BnMT2 in the non-host crop Brassica napus L. J. Plant Nutr. Soil Sci. 177:459-467
 26. Janczak K., Dąbrowska G., Znajewska Z., Hrynkiewicz K. 2014. Wpływ szczepienia bakteryjnego na wzrost miskanta i liczebność bakterii i grzybów w glebie zawierającej polimery. Cz. I. Polimery biodegradowalne. Przemysł Chemiczny 93(12): 2218-2221
 27. Janczak K, Dąbrowska G, Znajewska Z, Hrynkiewicz K. 2014. Wpływ szczepienia bakteryjnego na wzrost miskanta i liczebność bakterii i grzybów w glebie zawierającej polimery. Cz. II. Polimery niebiodegradowalne. Przemysł Chemiczny 93(12): 2222-2225
 28. Dąbrowska G, Mierek-Adamska A, Goc A 2013. Characteristics of Brassica napus L. metallothionein genes: expression in organs and during seed germination. Australian Journal of Crops Science 7(9):1324-1332
 29. Dąbrowska G, Mierek-Adamska A, Goc A 2012. Plant metallothioneins: putative functions identified by promotor analysis in silico. Acta Biol. Cracov. Ser. Botan. 54: 109-120
 30. Hrynkiewicz K, Dąbrowska G, Baum C, Niedojadło K, Leinweber P. 2012. Interactive and Single Effects of Ectomycorrhiza Formation and Bacillus cereus on Metallothionein MT1 Expression and Phytoextraction of Cd and Zn by Willows. Water, Air, & Soil Pollution 223(3): 957-968
 31. Szechyńska-Hebda M, Skrzypek E, Dąbrowska G, Wędzony M, van Lammeren A. 2012. The effect of endogenous hydrogen peroxide induced by cold treatment in the improvement of tissue regeneration efficiency. Acta Physiologiae Plantarum 34: 547-560
 32. Dąbrowska G, Hrynkiewicz K, Trejgell A. 2012. Does arbuscular mycorrhizal fungi affect the growth and metallothionein MT2 expression in the roots of Brassica napus L.? Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 54(1): 34-39
 33. Dąbrowska G, Hrynkiewicz K, Mierek-Adamska A, Goc A. 2012. Wrażliwość odmian jarych i ozimych rzepaku na metale ciężkie i bakterie glebowe. Rośliny Oleiste 33: 201-220
 34. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A. 2011. Wpływ PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) na ekspresję metalotioneiny BnMT2 Brassica napus L. rosnącego w obecności metali ciężkich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 567: 83-92
 35. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Kłosowska K., Trejgell A., Adamska-Mierek A. 2010. Wpływ bakterii ryzosferowych na kiełkowanie nasion Brassica napus L. w obecności metali ciężkich (Cd, Cu, Pb, Zn). The effect of rhizobacteria on germination of Brassica napus L. seedlings in the presence of heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) Rośliny Oleiste-Oilseed Crops tom XXXI, pp. 85-97

Prace przeglądowe

 1. Berdychowska J, Boniecka J, Dąbrowska GB. 2020.The stringent response and its involvement in the reactions of bacterial cells to stress. Postępy Mikrobiol., 58, 2:127-142
 2. Prusińska J, Boniecka J, Dąbrowska GB, Goc A. 2019. Identification and characterization of the I. nil RelA/SpoT Homologs (InRSHs) and potential directions of their transcriptional regulation. Plant Sci., 284: 161-176
 3. Tymiński Ł, Znajewska Z, Dąbrowska GB. 2018. Characteristics and functions of hydrophobins and their use in industry. Postępy Mikrobiol., 57, 2: 374-384
 4. Narbutt O, Dąbrowski HP, Dąbrowska G. 2017. Proces liofilizacji, jego zastosowanie  i wybrane mechanizmy obronne  organizmów przed odwodnieniem. Eduk. Biol. i Śr. 2(63): 20-29
 5. Boniecka J, Prusińska J, Dąbrowska GB., Goc A . 2017. Within and beyond the stringent response-RSH and (p)ppGpp in plants. Planta, 246: 817-842
 6.  Mierek-Adamska A, Tylman-Mojżeszek W, Znajewska Z, Dąbrowska GB. 2017. Metalotioneiny bakteryjne. Post. Mikrobiol. 56, 2: 171-179
 7. Tylman W.M., Rzeszutko I. M., Dąbrowska G. 2016. Mikrobiom człowieka i jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 3: 26-31
 8. Dąbrowska G., Zdziechowska E. 2015. The role of rhizobacteria in the stimulation of the growth and development processes and protection of plants against environmental factors. Prog. Plant Prot., 55:498-506
 9. Stawski K, Goc A. 2012. Roślinne czynniki szoku cieplnego. Kosmos 61: 625-634
 10. Jankowski M, Kopiński P, Goc A. 2010. Interleukin-27: Biological properties and clinical application. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 58: 417-425
 11. Adamska-Mierek A., Dąbrowska G., Goc A. 2009. Rośliny modyfikowane genetycznie a strategie oczyszczania gleb z metali ciężkich. Postępy Biologii Komórki 36: 649-662
 12. Mordaka P., Dąbrowska G. 2007. Różnorodność i regulacja kanałów wodnych w świecie roślin. Postępy Biochemii 53(1): 84-90
 13. Dąbrowska G., Kata A., Goc A., Szechyńska-Hebda M., Skrzypek E. 2007. Characteristics of the plant ascorbate peroxidase family. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49 (1): 7-17
 14. Dąbrowska G., Prusińska J., Goc A. 2006. Odpowiedź ścisła – mechanizm adaptacyjnej odpowiedzi bakterii na warunki stresowe. Postępy Biochemii 52 (1): 87-93
 15. Dąbrowska G., Prusińska J., Goc A. 2006. Roślinny mechanizm adaptacyjnej odpowiedzi na warunki stresowe homologiczny do odpowiedzi ścisłej bakterii. Postępy Biochemii 52(1): 94-100
 16. Koszucka A.M., Dąbrowska G. 2006. Roślinne metalotioneiny. Postępy Biologii Komórki 33(2): 285-302

Monografie

 1. Raszkowska-Kaczor A., Stasiek A., Janczak K., Dąbrowska G., Kaczor D. 2017. A extrusion process of foaming PLA intended for subsoil for microorganisms. Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites: monography. Vol. 5 / ed. by Janusz W. Sikora, Oleh Suberlyak. Wydawnictwo: Lviv Polytechnic National University, Lublin University of Technology. s. 88-101. ISBN 978-617-7359-98-1

Podręczniki i skrypty

 1. Goc A., Piątkowska B., Dąbrowska G.B. 2021. Zbiór zadań i pytań z genetyki ogólnej. Wydawnictwo UMK, Toruń
 2. Rewers M., Jędrzejczyk I., Dąbrowska G. 2017. Wybrane techniki biologii molekularnej. Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz
 3. Sadakierska-Chudy A., Dąbrowska G., Goc A. 2004. Genetyka ogólna. Skrypt do ćwiczeń dla studentów biologii. Wydawnictwo UMK, Toruń
 4. Piątkowska B., Goc A., Dąbrowska G. 1998. Zbiór zadań i pytań z genetyki. Część I. Genetyka ogólna. Wydawnictwo UMK, Toruń