Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców Zakład Zoologii Bezkręgowców

Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

ENG


Organizmy bezkręgowe, popularnie zwane bezkręgowcami, stanowią najliczniejszą grupę Eukaryota, a należące do nich zwierzęta  stanowią ponad 90%  współczesnej fauny.

Obejmują zwierzęcopodobne Protista oraz bardzo zróżnicowaną grupę zwierząt, które nie wykształciły wewnętrznego szkieletu osiowego. Pojemne kryterium kwalifikacji bezkręgowców sprawia, że przedstawiciele tej grupy są bardzo różnorodni i realizują wszystkie możliwe drogi adaptacji do środowiska, a ponadto są interesującym zwierciadłem kolejnych etapów ewolucyjnego rozwoju życia na Ziemi.

Bezkręgowce, tak ze względu na swą różnorodność jak  liczbę, stanowią jeden z ważniejszych elementów biocenozy ekosystemów. W łańcuchu pokarmowym mogą pełnić rolę niemal każdego z ogniw. Są obecne we wszystkich dziedzinach życia i gospodarki człowieka. Zapylacze ? warunkują plony roślin; szkodniki ? niszczą plony, wytworzone produkty i urządzenia techniczne; pasożyty ? stanowią ważny problem medyczny i weterynaryjny; krwiopijcy ? uczestniczą w transmisji patogenów; owoce morza, głównie mięczaki i skorupiaki ? wykorzystywane są do celów kulinarnych; producenci chityny, czy masy perłowej ? stanowią cenne źródło tych substancji; a wiele gatunków znajduje zastosowanie jako organizmy wskaźnikowe stanu środowiska.

Wyłaniający się z przedstawionego opisu obraz bezkręgowców wskazuje, jak wielką rolę odgrywają te organizmy w życiu mieszkańców Ziemi, a także jak ogromne jest znaczenie badań nad ich biologią.

W Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii zajmujemy się wieloma aspektami biologii bezkręgowców: embriologią i teratologią  (Teresa Napiórkowska, Julita Templin), parazytologią i interakcjami w układach żywiciel-pasożyt (Elżbieta Żbikowska, Anna Cichy, Anna Stanicka), adaptacjami do zasiedlania strefy przejściowej między wodą i lądem (Małgorzata Poznańska-Kakareko, Jarosław Kobak) oraz inwazjami biologicznymi w środowiskach wodnych (Jarosław Kobak, Anna Dzierżyńska-Białończyk).

Specjalizujemy się głównie w badaniach nad: mięczakami (Elżbieta Żbikowska, Anna Cichy, Anna Stanicka, Anna Dzierżyńska-Białończyk, Małgorzata Poznańska-Kakareko, Jarosław Kobak), pająkami (Teresa Napiórkowska, Julita Templin), skorupiakami (Jarosław Kobak, Małgorzata Poznańska-Kakareko), skąposzczetami i  owadami środowisk wodnych (Małgorzata Poznańska-Kakareko) oraz przywrami digenicznymi (Elżbieta Żbikowska, Anna Cichy, Anna Stanicka).

Zainteresowanych zapraszamy do przeglądania naszej strony, w zakładce Działalność naukowa można znaleźć więcej informacji o działalności naszych zespołów badawczych i tematyce, jaką się zajmujemy.