Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl
zdjęcie nagłówkowe

Doniesienia konferencyjne pracowników Katedry Genetyki

 1. Pyrkosz W, Garstecka Z, Dąbrowska GB. 2019. Identyfikacja genów hydrofobin Trichoderma viride. Biotechnologia : dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim : XVII konferencja, Bydgoszcz, 6 czerwca 2019, 33
 2. Boniecka J, Berdychowska J, Turkan S, Dąbrowska G. 2019. Potential markers of oilseed rape (Brassica napus L.) seed deterioration advancement. New trends in plant reproduction and growth regulation : 9th Conference of the Polish Society of Experimental Plant Biology PSEPB, 9-12 September 2019, Toruń, 28
 3. Pyrkosz W, Garstecka Z, Dąbrowska GB. 2019. Ocena potencjału Trichoderma viride do biodegradacji plastiku. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”, 17 maja 2019 Lublin, 29
 4. Pyrkosz W, Łada S, Garstecka Z, Dąbrowska GB. 2019. Zaangażowanie genów hydrofobin w interakcje Trichoderma-roślina. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Ochrona środowiska – rozwiązania i perspektywy”, 17 maja 2019 Lublin, 78
 5. Mierek-Adamska  A, Dąbrowska GB, Blindauer CA. 2018. The role of seed-specific type 4 metallothionein in Brassica napus seeds. Dalton 2018, 3-5 April 2018, University of Warwick, UK: programme and oral abstracts. s.l: Royal Society of Chemistry,116
 6. Pyrkosz W, Znajewska Z, Dąbrowska G. 2018. Bakterie Pseudomonas fluorescens i ich funkcje w środowisku naturalnym i zanieczyszczonym. Nowe horyzonty w naukach przyrodniczych, BIOT 2018 : III Ogólnopolska Konferencja, Poznań, 25 maja 2018: 56
 7. Sikora N, Znajewska Z, Dąbrowska GB. 2018. Antagonistyczny wpływ szczepów Trichoderma viride na fitopatogeny. III Ogólnopolskiej Konferencji BIOT 2018 / red. nauk. Marta Cieślik, Maria Różańska, Przemysław Kowalczewski. Poznań, 25 maja 2018: 102
 8. Sikora N, Znajewska Z, Dąbrowska G. 2018. Stymulacja wzrostu rzepaku ozimego przez grzyby z rodzaju Trichoderma.  II Ogólnopolskie Sympozjum Nauk Przyrodniczo-Rolniczych, Poznań, 7-8 kwietnia: 78
 9. Narbutt O., Znajewska Z., Hrynkiewicz K., Dąbrowska G. 2016. Poszukiwanie mikroorganizmów stymulujących wzrost i rozwój Glycine max L. Merr. Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce: warsztaty naukowe, Puławy, 19.02. 2016: 118
 10. Kotowicz K, Boniecka J, Dąbrowska G, Goc A. 2018. Analiza in silico genów RSH oraz kodowanych przez nie białek chloroplastowych rzepaku (Brassica napus L.). Fotosynteza w świetle badań fizjologicznych i biochemicznych, Lublin, 2 lipca 2018: 12
 11. Sikora N, Znajewska Z, Szczepanek M, Dąbrowska GB. 2018. Analiza liczebności mikroorganizmów w glebach z upraw rzepaku jarego inokulowanego bakteriami stymulującymi wzrost roślin. Biotechnologia : dziś na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym, jutro w regionie kujawsko-pomorskim : XVI konferencja, 8 czerwca 2018 Bydgoszcz: 28
 12. Raszkowska-Kaczor A, Czarnecka J, Kaczor D, Dąbrowska G. 2017. Nowe podłoże polimerowe do hodowli komórek.
  NanoBioMateriały – teoria i praktyka, Toruń, 29-31 maja 2017: 68
 13. Kotowicz K, Boniecka J, Goc A, Dąbrowska GB. 2017. Expression of RSH gens involved in the stringent response in rape (Brassica napus L.) in response to stress conditions. Metagenomy różnych środowisk : II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne, Lublin, 29-30 czerwca 2017: 99
 14. Znajewska Z, Hrynkiewicz K, Dąbrowska GB. 2017. Grzyby z rodzaju Trichoderma jako czynnik biokontrolujący wzrost plonów. Bioróżnorodność środowiska : znaczenie, problemy, wyzwania : konferencja naukowa, Puławy, 30-31 maja 2017: 45
 15. Kotowicz K, Lewandowska-Schab N, Boniecka J, Goc A, Dąbrowska GB. 2017. Zmiany ekspresji metalotionein w nasionach rzepaku (Brassica napus L.) pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych. Bioróżnorodność środowiska : znaczenie, problemy, wyzwania : konferencja naukowa, Puławy, 30-31 maja 2017: 35
 16. Tylman-Mojżeszek WM., Dąbrowska GB. 2017. Zróżnicowana wrażliwość odmian rzepaku (Brassica napus L.) na stres solny. Bioróżnorodność środowiska : znaczenie, problemy, wyzwania : konferencja naukowa, Puławy, 30-31 maja 2017: 43
 17. Wasiak N., Znajewska Z., Mierek-Adamska A., Dąbrowska G. 2016. Plant metallothioneins – proteins involved in plant disease resistance? V Międzyuczelniane Sympozjum Biotechnologiczne “Symbioza” im. prof. Krzysztofa W. Szewczyka, Warszawa, Polska, 22-24.04, s. 168
 18. Ostrowski M., Mierek-Adamska A., Porowińska D., Ciarkowska A., Goc A., Jakubowska A. 2016. Recombinant indole-3-acetyl-amido synthetase PsGH3 catalyzes formation of high-molecular weight amide conjugates in immature seeds of pea. 2nd Congress of Polish Biochemistry, Cell biology, Biotechnology and Bioinformatics ?Bio2016 ? Expanding beyond the limits?, Wrocław 13-16.09, Acta Biochim Polon 63 suppl. 2:  P3.8.
 19. Tylman W., Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., Goc A. 2015. Analiza funkcjonalna metalotionein Brassica napus w warunkach stresu solnego. IV Konferencja Biologii Molekularnej, Łódź 26-28 marca, s. 157, poster
 20. Puhachova M., Zdziechowska E., Dąbrowska G., Goc A. 2015. Selection of salt-tolerant bacteria for promotion of Brassica napus L.. growth under salinity stress. Student Conference of Cell Biology, Kraków 22-23 May: book of abstracts. Kraków: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 1-2, poster
 21. Janczak K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Narbutt O., Bajer K. 2015. Biodegradacja folii na osnowie skrobi w obecności czynników biotycznych. VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. Bydgoszcz-Ciechocinek 17-19 września. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development. s. 58, poster
 22. Znajewska Z., Szczepanek M., Dąbrowska G. 2015. Bacteria promoting the growth of rape in the strict field experiment. VIth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. Bydgoszcz-Ciechocinek 17-19 września. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development. prezentacja ustna
 23. Ostrowski M., Mierek-Adamska A., Porowińska D., Ciarkowska A., Goc A., Jakubowska A. 2015. Klonowanie, ekspresja i oczyszczanie rekombinowanej amidosyntetazy kwasu indolilo-3-octowego (IAA) z grochu (Pisum sativum). Współczesne techniki mikroskopowe i molekularne w biologii i medycynie : XLIX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików, Międzyzdroje, 9-12 września. Szczecin: Pomorski Uniwersytet Medyczny s. 64, poster
 24. Mierek-Adamska A, Dąbrowska G, Kotowicz K., Goc A. 2014. Functional analysis of rapeseed metallothioneins in bacterial cells and oxidative stress. Mikrobiologia a ochrona środowiska: 48 Międzynarodowe Sympozjum, Warszawa 7-10 września. s. 78-79. poster
 25. Janczak K, Dąbrowska G., Hrynkiewicz K, Raszkowska-Kaczor A, Richert A. 2014. Biodegradation of plastics used in the production of single use bags. Mikrobiologia a ochrona środowiska: 48 Międzynarodowe Sympozjum, Warszawa 7-10 września, s. 55-56. poster
 26. Mierek-Adamska A, Dąbrowska G, Goc A. 2014. The role of rhizobacteria in defence of salt stress. Mikrobiologia a ochrona środowiska: 48 Międzynarodowe Sympozjum, Warszawa 7-10 września, s. 77-78. poster
 27. Janczak K, Dąbrowska G, Hrynkiewicz K, Raszkowska-Kaczor A. 2014. The importance of biotic factors in a biodegradable polymeric materials. Mikrobiologia a ochrona środowiska: 48 Międzynarodowe Sympozjum, Warszawa 7-10 września, s.56-57. prezentacja ustna
 28. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Żurańska M., Hrynkiewicz K., Goc A. 2013. Wzrost bakterii glebowych zawierających sekwencję kodującą metalotioneiny rzepaku w obecności metali ciężkich. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Mikroorganizmy ? roślina ? środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu?, Puławy ? Lublin 12-15 maja, s. 105
 29. Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., Janczak K., Hrynkiewicz K., Goc A. 2013. Reakcja różnych odmian Brassica napus L. na obecność w podłożu metali ciężkich i bakterii ryzosferowych. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Mikroorganizmy ? roślina ? środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu?, Puławy ? Lublin 12-15 maja, s. 190
 30. Janczak K., Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Richert A. 2013. Selekcja bakterii zdolnych do wzrostu na podłożach zawierających tworzywa polimerowe. 47 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Mikroorganizmy ? roślina ? środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu?, Puławy ? Lublin 12-15 maja, str. 138
 31. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Goc A. 2012. The level of metallothionein BnMT1-BnMT3 transcripts in seeds of Brassica napus L. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Jurata, 16-18.05.1012 Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 54 sup.1: 55
 32. Mierek-Adamska A., Dąbrowska G., Goc A. 2012. Characterization and expression of a cDNA encoding a seed-specific metallothionein in winter rape. XXX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans, Jurata, 16-18.05.1012 Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 54 sup.1: 68
 33. Hrynkiewicz K., Christel B., Dąbrowska G., Niedojadło K., Kowalkowski T., Złoch M., Tyburski J. 2012. The potential of rhizosphere microorganisms in phytoextraction of heavy metals by willows. Current aspects of European endophyte research. COST Action FA1103: Endophytes in biotechnology and agriculture, Workshop 28-30 March 2012, University of Reims, France., s. 24
 34. Dąbrowska G., Mierek-Adamska A., Hrynkiewicz K., Goc A. 2011.  Identyfikacja sekwencji metalotionein Brassica napus L. i analiza ich ekspresji w warunkach działania czynników biotycznych. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych? Olsztyn 12-15.09.2011, materiały konferencyjne, s. 27
 35. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A. 2011. Zależności między obecnością zarodników grzybów mikoryzowych a wzrostem Brassica napus L. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych? Olsztyn 12-15 września 2011r, materiały pokonferencyjne, s. 26
 36. Dąbrowska G., Trejgell A., Hrynkiewicz K. 2011. Wpływ inokulacji bakteriami ryzosferowymi na akumulację metali i wzrost Brassica napus L. odmiany ozimej. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych? Olsztyn 12-15 września 2011r, materiały pokonferencyjne, s.28
 37. Hrynkiewicz K., Dąbrowska G., Niedojadło K., Baum C. 2011. Ekspresja metalotioneiny MT1 towarzysząca wspomaganej mikrobiologicznie fitoekstrakcji Cd i Zn u wierzb. 45 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Mikroorganizmy środowisk naturalnych i zanieczyszczonych? Olsztyn 12-15 września 2011r, materiały pokonferencyjne, 47
 38. Dąbrowska G., Hrynkiewicz K., Trejgell A., Kłosowska, K. Goc A. 2010. Bakterie ryzosferowe mogą promować wzrost rzepaku (Brassica napus L.) w obecności metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu). Rhizobacteria can promote rape (Brassica napus L.) growth in heavy metal (Cd, Pb, Zn, Cu) contaminated environment. Rośliny Oleiste-Oilseed Crops, 125-127
 39. Hrynkiewicz K., Dahm, Dąbrowska G., Baum C. 2010. Combined and single effects of Hebeloma mesophaeum and Bacillus strains on the expression of metallothioneins in willows and their heavy metal uptake from a contaminated soil. IMC The Biology of Fungi 1-6 August Edynburgh
 40. Dąbrowska G., Koszucka A., Mierek-Adamska A., Goc A. 2010 Klonowanie i charakterystyka metalotionein typu 1 Brassica napus L. i Ipomoea nil Choisy. III Polski Kongres Genetyki 12-15 września Lublin