Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Prodziekan ds. studenckich dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska prof. UMK ogłasza konkurs na najlepszą pracę licencjacką i magisterską realizowaną na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UMK w roku akademickim 2018/19.

Prace należy składać w siedzibie Samorządu Studenckiego do dnia 5 listopada 2019 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 7 grudnia 2019 roku podczas Dyplomatorium.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie Wydziału NBiW, w zakładce Student-dokumenty do pobrania.

pozostałe wiadomości