Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia zdalnego na uczelniach

obrazek: [fot. za https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach]
fot. za https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni resort Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia.

 

https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

pozostałe wiadomości