Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

WYNIKI KONKURSU - GRANTS4NCUSTUDENTS

obrazek: [fot. https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/grants4ncustudents/]
fot. https://www.umk.pl/idub/wyniki-konkursow/grants4ncustudents/

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs skierowany był do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK oraz doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields).

Do konkursu wpłynęło 37 zgłoszeń do komisji konkursowej HS, 38 zgłoszeń do komisji ST oraz 26 zgłoszeń do komisji konkursowej NZ (razem 101 wniosków spełniających, w tym dwa niespełniające wymagań formalnych). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Grants4NCUstudents”. Z dziedziny Nauki o życiu dofinansowania otrzymali:

 1. Bartosz SzymczakWeronika FicermanAgata Rybicka (wniosek zespołowy o grant),
 2. mgr Oskar WiśniewskiKarolina Ścigniejew (wniosek zespołowy o grant),
 3. Gracjan Różańskimgr Anna Dobosiewiczmgr Ewelina Litwa (wniosek zespołowy o grant),
 4. Sebastian Burchardt (wniosek studentów o grant),
 5. Bartosz Szymczak (wniosek studentów o grant),
 6. Maciej Klimiuk (wniosek studentów o grant),
 7. mgr Beata Donarska (wniosek doktorantów o grant),
 8. mgr Justyna Durślewicz (wniosek doktorantów o grant)
 9. mgr Anna Grabas (wniosek doktorantów o grant),
 10. mgr Jarosław Nuszkiewicz (wniosek doktorantów o grant),
 11. mgr Natalia Lesiewska (wniosek doktorantów o wyjazd),
 12. mgr Maciej Karolak (wniosek doktorantów o wyjazd).

Pozostałe informacje na stronie

pozostałe wiadomości