Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Granty badawcze dla zespołu naukowego z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej.

obrazek:

Zespół naukowy z Katedry Biologii Komórkowej i Molekularnej w składzie: dr Anna Suwińska, dr hab. Marta Lenartowska, prof. UMK oraz dr hab. Robert Lenartowski, prof. UMK, uzyskał finansowanie trzech projektów eksperymentalnych obejmujących badania z zakresu molekularnych podstaw biologii rozwoju roślin i zwierząt.

Dr Anna Suwińska będzie realizować trzyletni grant pt. „Kluczowe geny/białka w procesie wzrostu łagiewki pyłkowej  - badanie efektów potranskrypcyjnego wyciszenia ekspresji kalneksyny w kulturach in vitro”, uzyskany w ramach konkursu NCN SONATA 15. Projekt uplasował się na drugim miejscu listy rankingowej w panelu NZ3 i będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z The Czech Academy of Sciences (Praga, Czechy). Dr hab. Robert Lenartowski został laureatem konkursu „Debiuty 2” w ramach programu „ID-UB” UMK w Toruniu (dla doświadczonych nauczycieli akademickich). Jego projekt pt. „Phenotypic effect/s of RNAi-mediated CRT3 gene silencing in growing pollen tubes”, również drugi na liście rankingowej w dziedzinie Nauki o Życiu, zakłada współpracę naukową z Estación Experimental del Zaidin” of the Spanish National Research Council (Grenada, Hiszpania). Natomiast dr hab. Marta Lenartowska jest laureatką pierwszej odsłony konkursu „Inter disciplinas excellentia” w ramach programu „ID-UB” UMK w Toruniu. Jej dwuletni grant zakłada powołanie interdyscyplinarnego zespołu pn. „KoMiKo Team” we współpracy z Collegium Medicum UMK w Toruniu, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckego w Warszawie oraz University of Cambridge (Cambridge, UK) w celu realizacji projektu badawczego pn. „Komórki graniczne Drosophila – modelowy system w badaniach kolektywnej migracji komórek podczas inwazji nowotworu”. Wniosek konkursowy uplasował się na pierwszym miejscu listy rankingowej w dziedzinie Nauki o Życiu.          

pozostałe wiadomości