Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

WSPANIAŁE WYRÓŻNIENIE TUŻ PRZED OBRONĄ DOKTORATU

obrazek:

Na okładce najnowszego numeru czasopisma Biology of Reproduction (Volume 103, Issue 3, September 2020; 200 pkt. na aktualnej liście MNiSW) znalazł się schemat z ostatniej publikacji naszego Doktoranta, Przemka Zakrzewskiego.

To wspaniałe wyróżnienie szczególnie z uwagi na fakt, że Przemek jest autorem tego schematu i wykonał go samodzielnie, według własnego pomysłu i bez profesjonalnej pomocy grafika. Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią publikacji pt. „Loss of myosin VI expression affects acrosome/acroplaxome complex morphology during mouse spermiogenesis” (Zakrzewski et al., https://academic.oup.com/biolreprod/issue/103/3), której wyniki badań dokumentujące po raz pierwszy na świecie udział miozyny VI w procesie biogenezy akrosomu u myszy, zostały zilustrowane zdjęciami z mikroskopii konfokalnej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej.

Przemku – gratulujemy Ci tego sukcesu!     

pozostałe wiadomości