Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Metagentor Sp. z o.o.

Data powołania spółki: 11.12.2015 r.

Firma Metagentor to przedsiębiorstwo odpryskowe założone przez grupę pracownik ów i absolwentów UMK. Zajmuje się ona badaniem bioróżnorodności mikroorganizmów w próbkach środowiskowych metodami molekularnymi. Badania takie przydatne są w ocenie stanu jakości środowiska, w ocenie postępów remediacji (usuwania szkodliwych substancji), czy wreszcie do celów czysto poznawczych. Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim analiza bioinformatyczna danych z sekwencjonowania NGS oraz tworzenie narzędzi informatycznych służących do tego celu i optymalizacja ich działania.

e-mail: mgoleb@biol.umk.pl