Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

dokumentacja


2. Biologia sądowa – program realizowany od roku akademickiego 2019/2020


Plan studiów:


1. Biologia sądowa – program realizowany od roku akademickiego 2016/2017


Plan studiów:

Efekty kształcenia:

Szczegółowy programy studiów: