Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Studenci

Przed lektoratem (I rok)

Testy poziomujące

Zachęcamy wszystkich studentów I roku do wykonania testu poziomującego. Test dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle. Celem testu jest określenie poziomu studenta w skali A1-C1. Dla studentów, którzy uzyskali poziom niższy niż B1, SPNJO przygotowało specjalną ofertę uzupełniającą.

Więcej informacji: 56 611 42 12

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Proponowane kursy są przygotowaniem do lektoratu języka obcego. Oferta obejmuje:

Więcej informacji: 56 611 42 12

Lektorat prowadzony jest na drugim roku studiów przez SPNJO UMK.


Lektorat (II rok)

Zapisy na lektorat

Na lektorat języka obcego obowiązuje rejestracja. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z zasadami rejestracji.

Lektorat

Zajęcia prowadzone z języka angielskiego w formie ćwiczeń na poziomie B1/B2 i obejmuje 120 godz. (4 godz./tydz. przez 2 semestry). Każdy semestr zakończony jest uzyskaniem przez studenta zaliczenia na ocenę oraz 2 pkt. ECTS.

Lektorat z j. angielskiego jest lektoratem języka specjalistycznego (English for Natural Sciences) i obejmuje naukę słownictwa biologicznego, chemicznego oraz elementów języka medycznego, a także rozwój umiejętności z zakresu mówienia, słuchania, czytania i pisania w sytuacjach akademickich i zawodowych. Zajęcia z j. angielskiego wzbogacone są o 2 testy samooceniające w każdym semestrze obejmujące powtórzenie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne oraz próbny egzamin kończący lektorat. Materiał dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Egzamin

Lektorat zakończony jest standaryzowanym egzaminem pisemnym na poziomie B2. Za pozytywnie zdany egzamin student otrzymuje 1 pkt. ECTS. Przykładowy egzamin dostępny jest po zalogowaniu się na platformę Moodle.

Zwolnienia z lektoratu

Student może zwolnić się z lektoratu na podstawie:

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12


Po lektoracie (III, IV i V rok)

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12


Erasmus

Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12