Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Organizacja chromatyny i epigenetyczna regulacja ekspresji genów

Badania nasze dotyczą wczesnych etapów embriogenezy u roślin. Modelami na których prowadzimy  również nasze badania są żeńskie i męskie komórki linii płciowej i dotyczą dwóch zagadnień:

  • organizacji chromatyny komórek linii płciowej i podczas wczesnych etapów embriogenezy u roślin kwiatowych
  • epigenetyczna regulacja ekspresji genów w komórkach linii płciowej i podczas wczesnych etapów embriogenezy u roślin kwiatowych, w tym biogeneza i metabolizm mikro RNA.

 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Elżbieta Bednarska-Kozakiewicz

dr hab. Katarzyna Niedojadło

mgr Marlena Kozłowska doktorant

mgr Michał Świdziński

 

Prowadzone przez nas badania zmierzają do poznania epigenetycznych mechanizmów włączonych w regulację ekspresji genów w komórkach linii płciowej oraz produktach podwójnego zapłodnienia u roślin okrytonasiennych. Materiał badawczy stanowią komórki różnicującego się i dojrzałego gametofitu żeńskiego oraz męskiego a także zapłodnione woreczki zalążkowe dwóch modelowych gatunków – Hyacinthus orientalis (jednoliścienne) i Arabidopsis thaliana (dwuliścienne). Z naszych wcześniejszych badań wiemy, że podczas rozwoju żeńskich i męskich gamet komórki te różnią się nie tylko strukturą chromatyny ale także charakteryzuje je odmienna aktywność transkrypcyjna. Obserwujemy także różną pozapłodnieniową aktywność zygoty i pierwotnej komórki bielmowej. Dlatego też prowadzone obecnie badania skoncentrowane są na poznaniu:

  • organizacji chromatyny komórek męskiego gametofitu oraz niezapłodnionego i zapłodnionego woreczka zalążkowego, w tym szczególnie komórek uczestniczących w podwójnym zapłodnieniu,
  • epigenetycznych procesów włączonych w regulację ekspresji genów badanych komórek na tle zmian ich aktywności transkrypcyjnej,
  • biogenezy i metabolizmu mikro RNA w komórkach linii płciowej.

Finansowane projekty badawcze:

Grant NCN nr 2011/03/D/NZ3/00603 (2012 ? 2016)
Analiza ekspresji i dystrybucji mikro RNA w komórkach męskiego i żeńskiego gametofitu przed i po zapłodnieniu u roślin okrytozalążkowych.
Kierownik: dr Katarzyna Niedojadło

Grant MNiSW nr N N303 290434 (2008 ? 2011)
Dynamika transkrypcji i dystrybucja elementów systemu splicingowego podczas płciowego rozmnażania roślin kwiatowych.
Kierownik: prof. dr hab. Elżbieta Bednarska