Instytut Biologii

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611-25-05
fax: +48 56 611-47-72
e-mail: dwnbiw@umk.pl

Opiekunowie i kontakt do starostów

I rok diagnostyki molekularnej, studia II stopnia

Opiekun: dr hab. Katarzyna Niedojadło, prof. UMK
Katedra Biologii Komórkowej i Molekularnej
tel. (56) 611-44-54
e-mail: karask@umk.pl
Starosta roku: Wiktoria Kiprijanovski 308994@stud.umk.pl

II rok diagnostyki molekularnej, studia II stopnia

Opiekun: dr Brygida Świeżawska – Boniecka
Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii
pok. 19 (budynek C); tel. (56) 611-44-46
e-mail: swiezawska@umk.pl
Starosta roku: Magdalena Michalak 302186@stud.umk.pl